Google Earth Pro 4.3.7284.3916

Google Earth Pro 4.3.7284.3916

Google Inc. – 12,2MB – Shareware – Windows
ra khỏi 23 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Tăng năng suất nhân viên, giao tiếp trực quan, và chia sẻ thông tin địa lý với Google Earth Pro. Với tính năng dễ dàng sử dụng tương tự và hình ảnh của Google Earth và khả năng bổ sung được thiết kế đặc biệt cho người dùng doanh nghiệp, Google Earth Pro cung cấp cơ sở dữ liệu địa không gian toàn diện nhất, bao gồm cả liền mạch cityscapes, độ phân giải cao hình ảnh, hình ảnh lịch sử, con đường, và địa điểm ưa thích.

Tổng quan

Google Earth Pro là một Shareware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Google Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 18.818 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google Earth Pro là 7.3.4.8642, phát hành vào ngày 17/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/05/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 7.3.4.8642, được sử dụng bởi 88 % trong tất cả các cài đặt.

Google Earth Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 12,2MB.

Người sử dụng của Google Earth Pro đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Google Earth Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 18.818 UpdateStar có Google Earth Pro cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Google Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại